Overgangsregeling registratie Riskplaza-audit+ bedrijven 

Overgangsregeling registratie Riskplaza-audit+ bedrijven  De samenwerking tussen Vinçotte Nederland en Riskplaza is per 31-12-2022 beëindigd. Dit betekent dat bedrijven die een Riskplaza-audit+ certificaat hebben van Vinçotte Nederland op korte termijn moeten overstappen naar een andere door Riskplaza geaccepteerde certificatie-instelling. Gezien de grote drukte bij deze certificatie-instellingen zullen de nieuwe audits bij enkele Riskplaza-gecertificeerde bedrijven niet…

Riskplaza-geslaagd

Riskplaza auditoren geslaagd

Riskplaza auditoren geslaagd Alle door Riskplaza geaccepteerde auditoren hebben in september de officiële training gevolgd en het examen afgelegd. Het doel van de training was het klaarstomen van de auditoren voor het nieuwe schema. Op 31 augustus 2020 heeft Riskplaza het nieuwe Riskplaza-audit+ certificatieschema versie 5.0 gepubliceerd. Dit certificatieschema vervangt het Auditreglement Riskplaza-audit+ systeem, versie…

Riskplaza-audit-plus

Toelichting op Riskplaza-audit+ certificering

Toelichting op Riskplaza-audit+ certificering Riskplaza-audit+ certificering is in Nederland een welbekend kwaliteitssysteem. In België en Duitsland is een toename in gecertificeerde bedrijven. Hieruit blijkt dat Riskplaza over de grens steeds meer bekend raakt. Voor bedrijven die minder bekend zijn met Riskplaza-audit+ certificering is een document opgesteld als toelichting op het Riskplaza-audit+ systeem. U kunt deze…

Publicatie certificatieschema versie 5.0

Publicatie certificatieschema versie 5.0 Versie 5.0 van het Riskplaza-audit+ certificatieschema is gepubliceerd op 31 maart 2020. In de afgelopen jaren is de stap gemaakt van niet-geaccrediteerde ‘goedkeuring’ naar geaccrediteerde certificatie. Er ontstond de behoefte om de ervaringen die hiermee zijn opgedaan te verwerken in een nieuw document. Er zijn inhoudelijke en protocollaire wijzigingen doorgevoerd om…

Auditbeleid Riskplaza in relatie tot het coronavirus

Auditbeleid Riskplaza in relatie tot het coronavirus Riskplaza onderkent de risico’s die het Corona virus met zich mee brengt. De manier waarop de Riskplaza audits worden uitgevoerd kan daarom worden aangepast. Riskplaza biedt in voorkomende gevallen de mogelijkheid om in het kader van de Corona virus-maatregelen een audit op afstand uit te voeren (met een…

Start proef voor certificering met een beperkte scope

Start proef voor certificering met een beperkte scope Bij certificering volgens het Riskplaza-audit+ reglement is het verplicht dat het gehele assortiment tot de reikwijdte van de audit behoort. Deze verplichting wordt door bedrijven die met Riskplaza willen starten als een belemmering ervaren. Daarom willen we het mogelijk maken dat het certificaat ook voor een deel…

Riskplaza geaccepteerd op Ketenborging.nl

Riskplaza-audit+ geaccepteerd op Ketenborging.nl!

Riskplaza-audit+ geaccepteerd op Ketenborging.nl! Op 27 augustus 2018 heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) het Riskplaza-audit+ certificatiesysteem geaccepteerd. Riskplaza heeft de scope: borging van gevaren in grondstoffen. Hierdoor blijven de voordelen voor levensmiddelenbedrijven van kracht.  Met de opheffing van het Productschap Akkerbouw per 1 januari 2014 is het convenant tussen de NVWA en Riskplaza-audit+…

nvwa Riksplaza

Bevestiging afspraken NVWA – NVWA/2014/9534

Bevestiging afspraken NVWA – NVWA/2014/9534 Met de opheffing van Productschap Akkerbouw per 1 januari 2014 is het convenant met betrekking tot Riskplaza komen te vervallen. Met het vervallen van het convenant zijn de afspraken over de status van Riskplaza in de praktijk niet gewijzigd. De NVWA zal Riskplaza in het toezicht blijven gebruiken op de…