Auditbeleid Riskplaza in relatie tot het coronavirus

Auditbeleid Riskplaza in relatie tot het coronavirus Riskplaza onderkent de risico’s die het Corona virus met zich mee brengt. De manier waarop de Riskplaza audits worden uitgevoerd kan daarom worden aangepast. Riskplaza biedt in voorkomende gevallen de mogelijkheid om in het kader van de Corona virus-maatregelen een audit op afstand uit te voeren (met een…