Veelgestelde vragen

Wat is het verschil tussen de Riskplaza databank en Riskplaza-audit+?

De Riskplaza databank is een online omgeving waar informatie verzameld is over gevaren aan grondstoffen. Denk hierbij aan een uitleg over een gevaar, bijhorende wetgeving en wetenschappelijke informatie. De databank is de tool die gebruikt wordt om een gevarenanalyse grondstoffen te vullen.
De Riskplaza-audit+ is een audit om aan te tonen dat een bedrijf alle grondstofgevaren aantoonbaar heeft beheerst. De Riskplaza databank is de informatiebron die het bedrijf gebruikt ter voorbereiding op de audit en de auditor gebruikt ter controle tijdens de audit.  

Kan ik de Riskplaza databank los gebruiken of moet ik na het afsluiten van het abonnement verplicht gaan certificeren?

Certificering is een vrijwillige keuze en is niet verplicht bij het afsluiten van een abonnement op de databank. De Riskplaza databank biedt u ondersteuning bij het opstellen van een HACCP plan.

Wat is het verschil tussen een Ketengarantiesysteem en Ketenborging?

Riskplaza-audit+ is sinds 2012 een door de NVWA geaccepteerd ketengarantiesysteem ter ondersteuning van de NVWA. Dit houdt in dat bedrijven met Riskplaza-audit+ goedkeuring in aanmerking komen voor verminderd toezicht op het onderdeel ‘grondstofgevaren’. Daarnaast mogen afnemers van audit+ bedrijven gebruik maken van Riskplaza als controlemogelijkheid voor de beheersing van risico’s in grondstoffen zoals beschreven in informatieblad 64. Let wel, een identificatie en inschatting van de gevaren dient wel gedaan te worden door de afnemer. De controle op de beheersing door de toeleverancier niet.

 

Ketenborging is een initiatief van de Taskforce Voedselvertrouwen. In samenspraak met de NVWA heeft de Taskforce criteria opgesteld voor kwaliteit schema’s, die de private borging van de voedselveiligheid en vooral de voedselintegriteit moeten versterken. Riskplaza is een van de geaccepteerde schema’s voor Ketenborging.

Hoe kan ik afnemers buiten Nederland informeren over Riskplaza-audit+?

Het Riskplaza auditschema is goedgekeurd door de Raad voor Accreditatie (RvA). Hiermee is Riskplaza officieel erkend als internationaal schemahouder. Riskplaza is geaccepteerd voor de NEN-EN-ISO/IEC 17021-1:2015; een norm voor managementsystemen. Dit betekent dat de certificerende-instellingen die de Riskplaza audits uitvoeren een officieel en wereldwijd erkend certificaat mogen uitgeven. De certificatie van een managementsysteem vormt een onafhankelijk bewijs dat dit systeem voldoet aan een aantal strenge eisen, in dit geval opgesteld door Riskplaza. In Nederland gebruikt de NVWA Riskplaza audit+ in haar toezichtbeleid. Dit is bij autoriteiten in het buitenland nog niet van toepassing.

Waar kan ik zien welke bedrijven de Riskplaza-audit+ met goed gevolg hebben doorlopen?

Hier vindt u alle bedrijven met een Riskplaza-audit+ certificaat’. Tevens treft u hier bedrijven aan die een Riskplaza-audit+ aangevraagd hebben. Deze bedrijven zijn nog niet gecertificeerd. Organisaties in het bezit van een Riskplaza abonnement worden per nieuwsbrief geïnformeerd wanneer een bedrijf de Riskplaza-audit+ met goed gevolg heeft doorlopen. Mocht het geval zich voordoen dat een Riskplaza-audit+ bedrijf de Riskplaza-audit+ niet met goed gevolg doorloopt of de Riskplaza-audit+ status op eigen verzoek wordt ingetrokken, dan zal dit eveneens in de nieuwsbrief, onder vermelding van de reden van intrekking, kenbaar worden gemaakt.

Hoe verhoudt de Riskplaza-audit+ zich tot andere zelfcontrolesystemen waar de NVWA in het toezicht rekening mee houdt?

Riskplaza is een ketengarantiesystemen specifiek gericht op de beheersing van gevaren in grondstoffen waar de NVWA rekening mee houdt in het toezicht dat zij op de sector uitoefent. Daarnaast houdt de NVWA ook rekening met andere zelfcontrolesystemen. De Riskplaza-audit+ is thans het enige systeem dat is geaccepteerd in het kader van inkoopverificatie zoals dit beschreven staat in infoblad 64 van de NVWA.

Ik lever uitsluitend samengestelde producten af aan mijn afnemers, kan ik dan ook opgaan voor de Riskplaza-audit+?

Ja, de Riskplaza-audit+ kan worden uitgevoerd bij alle levensmiddelenbedrijven in de gehele sector. Samengestelde producten kunnen op hun beurt weer een grondstof vormen voor het uiteindelijke consumenteneindproduct.

Ook de inkoop van samengestelde producten als grondstof dient te voldoen aan de eisen uit de Europese hygiëneverordening oftewel een volledige gevarenanalyse en de beheersing van alle mogelijke gevaren van de aangekochte grondstoffen.

Producten die zowel als consumptiegereedproduct als halffabricaat/grondstof worden uitgeleverd aan afnemers dienen eveneens onder de reikwijdte van de Riskplaza-audit+ te vallen. Producten die uitsluitend als consumptiegereed product worden uitgeleverd vallen niet onder de reikwijdte van de Riskplaza-audit+.

Op welke wijze kan ik het beste mijn bedrijf alvast op de Riskplaza-audit<sup>+</sup> voorbereiden?

In het certificatieschema staan alle criteria voor het behalen van de Riskplaza-audit+ certificering. Een goede voorbereiding begint bij het nauwkeurig doorlezen van dit  certificatieschema welke u hier kunt downloaden.

Hoe lang heb ik de tijd om wijzigingen in Riskplaza te implementeren in mijn bedrijfseigen HACCP-systeem?

Wanneer er inhoudelijke wijzigingen in Riskplaza zijn doorgevoerd dient het Riskplaza-bedrijf deze te implementeren in het bedrijfseigen HACCP-systeem. De termijn waarop deze wijzigingen door het bedrijf in het voedselveiligheidssysteem moeten zijn verwerkt, zijn als volgt:

  • Het bedrijf dient de updates van de Riskplaza voedselveiligheidsdatabank binnen 13 weken te implementeren in het gecertificeerde voedselveiligheidssysteem.
  • Wettelijke normen zijn van kracht per de datum die wettelijk is aangegeven.

Hoeveel kan ik besparen met mijn literatuurstudie door toegang tot Riskplaza?

Alle literatuur is door Riskplaza verzameld. Daarnaast geeft Riskplaza u alle belangrijke aandachtspunten die u moet verwerken in uw grondstofgevarenanalyse. Hierdoor hoeft geen literatuurstudie meer te doen.  

Bereken hier hoeveel uur u bespaart met toegang tot Riskplaza.