Veelgestelde vragen

Wat is het verschil tussen de Riskplaza databank en Riskplaza-audit+?

De Riskplaza databank is een online omgeving waar informatie verzameld is over gevaren aan grondstoffen. Denk hierbij aan een uitleg over een gevaar, bijhorende wetgeving en wetenschappelijke informatie. De databank is de tool die gebruikt wordt om een gevarenanalyse grondstoffen te vullen.
De Riskplaza-audit+ is een audit om aan te tonen dat een bedrijf alle grondstofgevaren aantoonbaar heeft beheerst. De Riskplaza databank is de informatiebron die het bedrijf gebruikt ter voorbereiding op de audit en de auditor gebruikt ter controle tijdens de audit.  

Kan ik de Riskplaza databank los gebruiken of moet ik na het afsluiten van het abonnement verplicht gaan certificeren?

Certificering is een vrijwillige keuze en is niet verplicht bij het afsluiten van een abonnement op de databank. De Riskplaza databank biedt u ondersteuning bij het opstellen van een HACCP plan.

Wat is het verschil tussen een Ketengarantiesysteem en Ketenborging?

Riskplaza Audit+ is sinds 2012 een door de NVWA geaccepteerd ketengarantiesysteem ter ondersteuning van de NVWA. Dit houdt in dat bedrijven met Riskplaza Audit+ goedkeuring in aanmerking komen voor verminderd toezicht op het onderdeel ‘grondstofgevaren’. Daarnaast mogen afnemers van Audit+ bedrijven gebruik maken van Riskplaza als controlemogelijkheid voor de beheersing van risico’s in grondstoffen zoals beschreven in informatieblad 64.

 

Ketenborging is een initiatief van de Taskforce Voedselvertrouwen. In samenspraak met de NVWA heeft de Taskforce criteria opgesteld voor kwaliteit schema’s. Riskplaza omarmt dit initiatief en heeft zich vanaf de start aangemeld. Daarnaast heeft de NVWA te kennen geven Riskplaza gedurende dit beoordelingstraject te blijven gebruiken in het toezicht. Let wel, een identificatie en inschatting van de gevaren dient wel gedaan te worden door de afnemer. De controle op de beheersing door de toeleverancier niet.

Hoe kan ik afnemers buiten Nederland informeren over Riskplaza-audit+?

Het Riskplaza auditschema is goedgekeurd door de Raad voor Accreditatie (RvA). Hiermee is Riskplaza officieel erkend als internationaal schemahouder. Riskplaza is geaccepteerd voor de NEN-EN-ISO/IEC 17021-1:2015; een norm voor managementsystemen. Dit betekent dat de certificerende-instellingen die de Riskplaza audits uitvoeren een officieel en wereldwijd erkend certificaat mogen uitgeven. De certificatie van een managementsysteem vormt een onafhankelijk bewijs dat dit systeem voldoet aan een aantal strenge eisen, in dit geval opgesteld door Riskplaza. In Nederland gebruikt de NVWA Riskplaza audit+ in haar toezichtbeleid. Dit is bij autoriteiten in het buitenland nog niet van toepassing.

Waar kan ik zien welke bedrijven de Riskplaza-audit+ met goed gevolg hebben doorlopen?

Via het tabblad ‘AUDIT PLUS’ links bovenaan de pagina treft u een drop-down menu. Klik vervolgens op ‘goedkeuring’ en er verschijnt een overzicht van de bedrijven met Riskplaza-audit+ goedkeuring. Tevens treft u hier bedrijven aan die een Riskplaza-audit+ aangevraagd hebben. Deze bedrijven zijn nog niet gecertificeerd. Organisaties in het bezit van een Riskplaza abonnement worden per nieuwsbrief geïnformeerd wanneer een bedrijf de Riskplaza-audit+ met goed gevolg heeft doorlopen. Mocht het geval zich voordoen dat een Riskplaza-audit+bedrijf de Riskplaza-audit+ niet met goed gevolg doorloopt of de Riskplaza-audit+ status op eigen verzoek wordt ingetrokken, dan zal dit eveneens in de nieuwsbrief, onder vermelding van de reden van intrekking, kenbaar worden gemaakt.

Hoe verhoudt de Riskplaza-audit+ zich tot andere zelfcontrolesystemen waar de NVWA in het toezicht rekening mee houdt?

Riskplaza is een ketengarantiesystemen specifiek gericht op de beheersing van gevaren in grondstoffen waar de NVWA rekening mee houdt in het toezicht dat zij op de sector uitoefent. Daarnaast houdt de NVWA ook rekening met andere zelfcontrolesystemen. De Riskplaza-audit+ is thans het enige systeem dat is geaccepteerd in het kader van inkoopverificatie zoals dit beschreven staat in infoblad 64 van de NVWA.

Ik lever uitsluitend samengestelde producten af aan mijn afnemers, kan ik dan ook opgaan voor de Riskplaza-audit+?

Ja, de Riskplaza-audit+ kan worden uitgevoerd bij alle levensmiddelenbedrijven in de gehele sector. Samengestelde producten kunnen op hun beurt weer een grondstof vormen voor het uiteindelijke consumenteneindproduct.

Ook de inkoop van samengestelde producten als grondstof dient te voldoen aan de eisen uit de Europese hygiëneverordening oftewel een volledige gevarenanalyse en de beheersing van alle mogelijke gevaren van de aangekochte grondstoffen.

Producten die zowel als consumptiegereedproduct als halffabricaat/grondstof worden uitgeleverd aan afnemers dienen eveneens onder de reikwijdte van de Riskplaza-audit+ te vallen. Producten die uitsluitend als consumptiegereed product worden uitgeleverd vallen niet onder de reikwijdte van de Riskplaza-audit+.

Op welke wijze kan ik het beste mijn bedrijf alvast op de Riskplaza-audit+ voorbereiden?

Heeft u nog geen abonnement op de databank, vraag dan hier het gratis handboek aan. Dit handboek is geschikt voor ieder bedrijf die meer wil weten over Riskplaza en de Riskplaza-audit+. Het is een beknopte versie van het volledige auditreglement en dient uitsluitend ter oriëntatie. Het volledige auditreglement is beschikbaar voor alle abonnees van Riskplaza.

Voorafgaand aan de Riskplaza-audit+ dient een overzicht van alle ingrediënten en bijbehorende gevaren aan de certificerende-instelling te sturen. Hierbij kunt u gebruik maken van de matrix-functie in de databank. Op basis van deze informatie zal de CI een inschatting maken van de benodigde audittijd.

Hoe lang heb ik de tijd om wijzigingen in Riskplaza te implementeren in mijn bedrijfseigen HACCP-systeem?

Wanneer er inhoudelijke wijzigingen in Riskplaza zijn doorgevoerd dient het Riskplaza-bedrijf deze te implementeren in het bedrijfseigen HACCP-systeem. De termijn waarop deze wijzigingen door het bedrijf in het voedselveiligheidssysteem moeten zijn verwerkt, zijn als volgt:

  • Wettelijke normen zijn van kracht per de datum dat zij ook wettelijk van kracht zijn.
  • Nieuwe koppeling van gevaren en ingrediënten moeten binnen een periode van 3 maanden na de datum van wijziging in het kwaliteitssysteem van het Riskplaza-audit+-bedrijf geïmplementeerd zijn.

 

Bij de eerstvolgende reguliere Riskplaza-audit+ betekent dit het volgende:

  • Voor een verlichting (bv wanneer een koppeling tussen een ingrediënt en gevaar is verwijderd) betekent dit dat per direct bij de Riskplaza-audit+ geen controle meer op het betreffende gevaar in het ingrediënt meer hoeft plaats te vinden.
  • Bij een verzwaring (bv bij een nieuwe factsheet of bij een nieuwe koppeling tussen een gevaar en een ingrediënt) betekent dit dat uiterlijk drie maanden na dagtekening van de nieuwsbrief bij de Riskplaza-audit+ een controle op het betreffende gevaar in het ingrediënt moet plaatsvinden.

Hoeveel kan ik besparen met mijn literatuurstudie door toegang tot Riskplaza?

Alle literatuur is door Riskplaza verzameld. Daarnaast geeft Riskplaza u alle belangrijke aandachtspunten die u moet verwerken in uw grondstofgevarenanalyse. Hierdoor hoeft geen literatuurstudie meer te doen.  

Bereken hier hoeveel uur u bespaart met toegang tot Riskplaza.