Start proef voor certificering met een beperkte scope

Bij certificering volgens het Riskplaza-audit+ reglement is het verplicht dat het gehele assortiment tot de reikwijdte van de audit behoort. Deze verplichting wordt door bedrijven die met Riskplaza willen starten als een belemmering ervaren. Daarom willen we het mogelijk maken dat het certificaat ook voor een deel van het assortiment kan gelden. Hiervoor starten we een proef.

Door deze aanvulling heeft een levensmiddelenbedrijf de mogelijkheid om haar kwaliteitssysteem specifiek in te richten voor de afnemerseisen en zodoende de afnemer beter van dienst te zijn.

We hebben in overleg met de Stichting Brancheoverleg Riskplaza en de geaccepteerde certificatie instellingen aanvullende criteria geformuleerd die certificatie met een beperkte scope mogelijk maken. Deze zijn verwerkt in een concept addendum, behorende bij versie 4.1 van het reglement. De proef is bedoeld om deze criteria te testen.

De proef is gepland voor het tweede kwartaal van 2019. Op basis van testaudits zal worden bepaald of certificatie met een beperkte scope uitvoerbaar is voor bedrijven en certificatie-instellingen. Bedrijven die belangstelling hebben om aan deze proef deel te nemen kunnen dit kenbaar maken bij ons.

Meer weten of aanmelden voor de proef?