nvwa Riksplaza

Bevestiging afspraken NVWA – NVWA/2014/9534

Met de opheffing van Productschap Akkerbouw per 1 januari 2014 is het convenant met betrekking tot Riskplaza komen te vervallen. Met het vervallen van het convenant zijn de afspraken over de status van Riskplaza in de praktijk niet gewijzigd. De NVWA zal Riskplaza in het toezicht blijven gebruiken op de wijze die eerder in het convenant zijn overeengekomen.

Omdat er geen convenant meer is en de overheid alleen private kwaliteitssystemen erkend die door ketenborging zijn geaccepteerd gaat Riskplaza op voor acceptatie bij ketenborging.nl.

Ketenborging

Ketenborging.nl is een initiatief van de Taskforce Voedselvertrouwen. Deze Taskforce werd in maart 2013 opgericht door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de staatssecretaris van Economische Zaken (EZ). In de Taskforce werkten overheid en bedrijfsleven samen aan maatregelen om het vertrouwen van consumenten in voedsel te herstellen.

Update 09-02-2018 – Riskplaza is in het eindstadium gekomen van de acceptatieprocedure voor Ketenborging.nl. De NVWA heeft het Riskplaza systeem en de implementatie ervan beoordeeld en komt tot de conclusie dat het geheel voldoet. Het Riskplaza schema is door de RvA geaccepteerd wat de weg vrijmaakt voor accreditatie van de certificerende instellingen. De NVWA gaat tot acceptatie over zodra de CI’s afspraken hebben kunnen maken met de RvA. Wij verwachten dat de procedure in de komende maanden zal worden afgerond. Tot die tijd blijft de huidige overgangsregeling van kracht( en is Riskplaza door de NVWA geaccepteerd in het kader van infoblad 64.