Publicatie certificatieschema versie 5.0

Versie 5.0 van het Riskplaza-audit+ certificatieschema is gepubliceerd op 31 maart 2020. In de afgelopen jaren is de stap gemaakt van niet-geaccrediteerde ‘goedkeuring’ naar geaccrediteerde certificatie. Er ontstond de behoefte om de ervaringen die hiermee zijn opgedaan te verwerken in een nieuw document. Er zijn inhoudelijke en protocollaire wijzigingen doorgevoerd om het Riskplaza-audit+ certificaat aantrekkelijker te maken en de speregels te verduidelijken.

Vanaf 1 oktober 2020 start een overgangstermijn van 1 jaar. Vanaf dat moment worden de audits uitgevoerd tegen deze nieuwe norm. Er zullen dan geen grote afwijkingen worden gegeven op de gewijzigde criteria, zolang voedselveiligheidsgevaren onder controle zijn. Vanaf 1 oktober 2021 is versie 5.0 volledig van kracht.

Download certificatieschema versie 5.0