Stichting Brancheoverleg Riskplaza

 

De Stichting Brancheoverleg Riskplaza is opgericht om belanghebbenden te betrekken bij de verdere ontwikkeling van Riskplaza. De stichting wordt gefaciliteerd door Riskplaza BV maar opereert volledig onafhankelijk en heeft tot doel de belangen van bedrijven die met Riskplaza werken te behartigen. De stichting adviseert Riskplaza over de vorm en inhoud van de databases en van het certificatieschema zodat Riskplaza haar toegevoegde waarde behoudt en het systeem praktisch toepasbaar blijft.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit 3 leden welke worden voorgedragen door de deelnemende brancheorganisaties en staat onder leiding van een onafhankelijke voorzitter.

Het bestuur vergadert 2 keer per jaar en organiseert 2 keer per jaar het brancheoverleg.

Deelnemende brancheorganisaties

Binnenlandse en buitenlandse brancheorganisaties kunnen kosteloos deelnemen aan het brancheoverleg. De brancheorganisaties kunnen een deskundige voordragen om deel te nemen in het expertpanel dat periodiek de updates van de database factsheets valideert.

Overzicht van de deelnemende brancheorganisaties

Ook deelnemen aan het brancheoverleg?

Neem contact op >