Privacy Beleid

De door ons verzamelde persoonsgegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Alleen indien het wordt toegelaten onder toepasselijke privacywet- en regelgeving, bijvoorbeeld bij een gerechtelijk bevel of een wettelijke verplichting, kunnen de gegevens alsnog ter beschikking worden gesteld.

Uw informatie

Uw privacy is belangrijk voor ons. Alle persoonlijke informatie die u met ons deelt via het contactformulier op de website, telefonisch of anderszins, wordt door ons vertrouwelijk behandeld en nooit met derden gedeeld voor commerciële doeleinden.

Wat verzamelen we?

We verzamelen alleen gegevens die u zelf heeft ingevoerd. Dit kan zijn bij het aanvragen van een training, content en/of het invullen van een contactformulier. De volgende informatie wordt door ons opgeslagen:

Naam

Bedrijf

Website

Emailadres

Telefoonnummer

Wat doen we met die informatie?

We vragen u om deze informatie zodat we een beter beeld krijgen van uw behoeftes én om u te kunnen voorzien van betere service.

Daarnaast helpt uw informatie ons wanneer:

  • we u onze digitale nieuwsbrief willen toesturen;
  • we u informatieve e-mails willen toesturen met daarin nieuwe diensten, evenementen of andere zaken.

Beveiliging

Riskplaza heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde of onrechtmatige verwerking en/of onbedoeld verlies, onbedoelde wijziging, openbaarmaking of benadering en tegen onbedoelde of onrechtmatige vernietiging of beschadiging.

Links naar andere websites

Onze websites bevatten links naar relevante websites. Als u klikt op een van deze links en onze website verlaat, hebben wij geen zeggenschap noch controle over die websites. Wij kunnen de informatie die u deelt op deze sites en/of de geheimhouding hiervan, niet garanderen. Deze sites vallen vanzelfsprekend niet onder ons privacybeleid.

Rechten

U heeft op grond van toepasselijke privacywet- en regelgeving het recht om uw persoonsgegevens die in ons bezit zijn, in te zien of te laten corrigeren, blokkeren of verwijderen, of om bezwaar te maken tegen de verwerking van die persoonsgegevens. Deze rechten worden beheerst door wettelijke vereisten en andere beperkingen ingevolge de toepasselijke privacywet- en regelgeving.

Als u ervan overtuigd bent dat uw persoonlijke informatie onjuist of onvolledig is, dan horen we dat graag. Stuur een mail naar marketing@peopleinfoodholding.com. We passen de incorrecte gegevens aan.

Wijziging van de privacyverklaring

Riskplaza behoudt zich het recht om de inhoud van deze privacyverklaring te wijzigen. U kunt hier altijd de actuele versie van onze privacyverklaring terugvinden.

Deze versie is geldig vanaf 1 januari 2017.

Bewaartermijn informatie

De persoonsgegevens die wij van u verwerkt hebben, worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze door ons zijn verzameld. Riskplaza verwijdert persoonsgegevens wanneer deze niet langer nodig zijn en in elk geval na afloop van de onder het toepasselijk recht geldende maximale bewaartermijn.

Vragen over de privacyverklaring

Vragen over onze privacyverklaring kunnen per e-mail worden gesteld aan Riskplaza via marketing@peopleinfoodholding.com