Auditbeleid Riskplaza in relatie tot het coronavirus

Riskplaza onderkent de risico’s die het Corona virus met zich mee brengt. De manier waarop de Riskplaza audits worden uitgevoerd kan daarom worden aangepast.

Riskplaza biedt in voorkomende gevallen de mogelijkheid om in het kader van de Corona virus-maatregelen een audit op afstand uit te voeren (met een beeldverbinding), in plaats van een on-site audit.

Riskplaza en de certificatie-instellingen hebben daarover het volgende afgesproken:

  • De certificatie-instelling maakt steeds met het bedrijf een gezamenlijke afweging over de wijze waarop de audit wordt uitgevoerd, afhankelijk van de (lokale) situatie en ontwikkelingen.
  • Daar waar dit verantwoord wordt geacht zal dit een fysieke audit zijn. Daar waar dit niet wenselijk wordt geacht zal dit een audit op afstand zijn.

In geval van een audit-op-afstand dient de certificatie instelling op basis van een analyse van de bevindingen bij deze audit (en eerdere audits) te bepalen of een aanvullend bezoek noodzakelijk is, zodra de situatie het toelaat.Riskplaza zal, zolang overheidsmaatregelen van kracht zijn, geen onverwachte audits op locatie uitvoeren in het kader van haar integriteitsprogramma.

Vragen naar aanleiding van deze publicatie kunt u stellen via info@riskplaza.com.