Riskplaza-audit+ certificaat

 

Het Riskplaza audit+certificaat is een speciaal certificaat wat een bedrijf kan behalen wanneer het kan aantonen dat de voedselveiligheidsgevaren uit de Riskplaza database, die voor het bedrijf van toepassing zijn, aantoonbaar worden beheerst.Voor bedrijven die minder bekend zijn met het Riskplaza audit+ certificaat is er een document opgesteld als toelichting op het Riskplaza-audit+ systeem. Deze toelichting kunt u hier downloaden en indien gewenst naar uw klanten sturen.

Het certificaat is geaccepteerd door de NVWA en biedt mede daarom de volgende voordelen:

Beter aantoonbare voedselveiligheid

Minder klantenaudits

Tijdsbesparing bij het beantwoorden van klantvragen

Minder toezicht van de NVWA

Minder controle kosten bij uw afnemers

Meer vertrouwen in de keten

Riskplaza-audit+

 

Het certificatieschema maakt gebruik van het reeds aanwezige voedselveiligheidscertificaat. Daarom focust de audit zich specifiek op de beheersing van grondstofgevaren. De audit kan worden gecombineerd met de audit in het kader van het voedselveiligheidscertificaat. De audit wordt uitgevoerd door speciaal erkende certificatie-instellingen en speciaal hiervoor gekwalificeerde auditoren.

Door een diepgaande audit en gedetailleerde rapportage wordt extra vertrouwen gerealiseerd. Een onafhankelijke deskundige houdt toezicht op de uitvoering van de certificatie en naleving van de richtlijnen door gecertificeerde bedrijven.

Certificatieschema Riskplaza audit plus

Riskplaza-audit+ certificatieschema versie 5.0 (Juni 2021)

Download hier de meest recente versie van het Riskplaza-audit+ certificatieschema. Het document is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over Riskplaza en het Riskplaza-audit+ certificaat.

In dit document is beschreven:

  • de criteria om voor een Riskplaza-audit+ certificaat in aanmerking te komen,
  • de spelregels voor het audit- en certificatieproces,
  • het toezicht op de toepassing ervan door bedrijven en certificatie-instellingen.
Riskplaza versie 5

Overzicht van de wijzigingen in versie 5.0 ten opzichte van 4.1

Een nieuwe versie van het Riskplaza-audit+ certificatieschema gaat in op 1 januari 2021. Dat betekent dat de Riskplaza-audit+ audits worden uitgevoerd op basis van versie 5. Wees goed voorbereid, download hieronder een overzicht van de wijzigingen of volg een de Training Riskplaza versie 4.1 naar 5.0.

Riskplaza-audit-plus

Toelichting op Riskplaza-audit+ certificering

Riskplaza-auditcertificering is in Nederland een welbekend kwaliteitssysteem. In België en Duitsland is een toename in gecertificeerde bedrijven. Hieruit blijkt dat Riskplaza over de grens steeds meer bekend raakt. Voor bedrijven die minder bekend zijn met Riskplaza-audit+ certificering is een document opgesteld als toelichting op het Riskplaza-audit+ systeem. U kunt deze toelichting hier downloaden en gewenst toesturen aan uw afnemers.

Interpretatiedocument bij versie 5

Interpretatiedocument bij versie 5

Met versie 5, is het certificatiereglement geheel vernieuwd. Om de toepassing van deze nieuwe versie te vergemakkelijken is een interpretatiedocument opgesteld.
In dit document worden verduidelijkingen opgenomen op punten en criteria die in de praktijk om nadere toelichting vragen. Het is een ‘levend document’ dat periodiek wordt aangevuld op basis van voortschrijdend inzicht bij de implementatie van versie 5.

Gecertificeerde bedrijven

 

De gecertificeerde bedrijven worden geregistreerd op deze website. Zo is steeds inzichtelijk welk bedrijf over een geldig certificaat beschikt en welke producten onder het certificaat vallen.