Riskplaza-audit+ certificaat

 

Het Riskplaza audit+certificaat is een speciaal certificaat wat een bedrijf kan behalen wanneer het kan aantonen dat de voedselveiligheidsgevaren uit de Riskplaza database, die voor het bedrijf van toepassing zijn, aantoonbaar worden beheerst.

Het certificaat is geaccepteerd door de NVWA en biedt mede daarom de volgende voordelen:

Beter aantoonbare voedselveiligheid

Minder klantenaudits

Tijdsbesparing bij het beantwoorden van klantvragen

Minder toezicht van de NVWA

Minder controle kosten bij uw afnemers

Meer vertrouwen in de keten

Riskplaza-audit+

 

Het certificatieschema maakt gebruik van het reeds aanwezige voedselveiligheidscertificaat. Daarom focust de audit zich specifiek op de beheersing van grondstofgevaren. De audit kan worden gecombineerd met de audit in het kader van het voedselveiligheidscertificaat. De audit wordt uitgevoerd door speciaal erkende certificatie-instellingen en speciaal hiervoor gekwalificeerde auditoren.

Door een diepgaande audit en gedetailleerde rapportage wordt extra vertrouwen gerealiseerd. Een onafhankelijke deskundige houdt toezicht op de uitvoering van de certificatie en naleving van de richtlijnen door gecertificeerde bedrijven.

Riskplaza-audit+ certificatieschema versie 5.0 (31 Augustus 2020)

Download hier de meest recente versie van het Riskplaza-audit+ certificatieschema. Het document is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over Riskplaza en het Riskplaza-audit+ certificaat.

In dit document is beschreven:

  • de criteria om voor een Riskplaza-audit+ certificaat in aanmerking te komen,
  • de spelregels voor het audit- en certificatieproces,
  • het toezicht op de toepassing ervan door bedrijven en certificatie-instellingen.

 

Download een overzicht van wijzigingen in versie 5.0 ten opzichte van 4.1

Gecertificeerde bedrijven

 

De gecertificeerde bedrijven worden geregistreerd op deze website. Zo is steeds inzichtelijk welk bedrijf over een geldig certificaat beschikt en welke producten onder het certificaat vallen.