Riskplaza geaccepteerd op Ketenborging.nl

Riskplaza-audit+ geaccepteerd op Ketenborging.nl!

Op 27 augustus 2018 heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) het Riskplaza-audit+ certificatiesysteem geaccepteerd. Riskplaza heeft de scope: borging van gevaren in grondstoffen. Hierdoor blijven de voordelen voor levensmiddelenbedrijven van kracht. 

Met de opheffing van het Productschap Akkerbouw per 1 januari 2014 is het convenant tussen de NVWA en Riskplaza-audit+ komen te vervallen. De samenwerking tussen de NVWA en Riskplaza is echter steeds gebleven: In afwachting van de acceptatie bleven de afspraken met de NVWA uit het convenant van kracht gedurende het gehele beoordelingstraject van het Riskplaza-audit+ systeem. Het behalen van de acceptatie op Ketenborging.nl is een logische vervolgstap ter vervanging van het convenant.

Om te voldoen aan de criteria opgesteld voor Ketenborging.nl zijn intensieve en tijdrovende inspanningen verricht. Zo was eerst de acceptatie op basis van de internationale ISO/IEC 17021-1:2015 standaard nodig zodat de certificatie-instellingen zich konden laten accrediteren. Deze accreditatie draagt bij aan het vergoten van internationaal draagvlak voor het Riskplaza-audit+ systeem. Dit effect is duidelijk te zien in de groei van het aantal Riskplaza-audit+ gecertificeerde bedrijven buiten Nederland.

Bedrijven die afnemen van Riskplaza-audit+ gecertificeerde leveranciers blijven door de acceptatie op Ketenborging.nl profiteren van de ketenvoordelen. Riskplaza-audit+ is een borgingsmogelijkheid zoals genoemd in de informatiebladen 64 en 65 van de NVWA. Omdat het Riskplaza-audit+ systeem de gevaren in grondstoffen specifiek in de scope heeft, biedt deze certificering voldoende garantie dat de voedselveiligheidsgevaren door de leverancier worden beheerst. Nadere verificatie is dan niet meer nodig.

De acceptatie op Ketenborging.nl zou niet tot stand gekomen zijn zonder de bijdrage van de Stichting Riskplaza en aangesloten (branche)organisaties, ambassadeurs en certificatie-instellingen. In het bijzonder wil Riskplaza al haar gecertificeerde bedrijven en de NVWA bedanken voor het vertrouwen!