Riskplaza

Riskplaza was een initiatief van de bakkerijketen. Er was behoefte aan meer informatie over mogelijke gevaren van ingrediënten en maatregelen om deze gevaren te beheersen. Deze informatie is verzameld in Riskplaza. Er zijn verschillende (branche)organisaties aangesloten bij Riskplaza, waardoor de databank een variëteit aan ingrediënten bevat.

De nieuwe organisatie Riskplaza bestaat per 1 januari 2014 als een onafhankelijke stichting (Stichting Brancheoverleg Riskplaza).

Onafhankelijke stichting

In Stichting Brancheoverleg Riskplaza vinden overleggen plaats tussen deskundigen en belangenbehartigers uit verschillende sectoren van de voedingsindustrie en certificerende instellingen (CI’s). In periodiek overleg komen deze partijen tot een ‘gezamenlijke waarheid’; zij stellen de grondstofrisico’s vast en bepalen de beheersmaatregelen. Er wordt direct bepaald wat er in de database wordt opgenomen. Daarnaast wordt de inhoud van het auditreglement voor de Audit+-norm bepaald. Hiermee biedt de Stichting een onafhankelijk platform voor de voedingsindustrie.

Het bestuur van de stichting is samengesteld uit vertegenwoordigers van de CI’s, de sectoren, een onafhankelijke derde en een onafhankelijke voorzitter. Het bestuur is in september 2014 officieel geïnstalleerd.

Aangesloten (branche)verenigingen

Ambassadeurs

Deze bedrijven dragen Riskplaza een warm hart toe en worden gezien als ambassadeurs.

 

Wat houdt het ambassadeurschap in?

  1. Levert een belangrijke rol bij de introductie van andere partijen en/of branches.
  2. Is van strategisch belang in verband met uitstraling in de levensmiddelensector.
  3. Promoot Riskplaza en verlangt van leveranciers dat zij een Audit+ certificaat hebben.
  4. Levert een ‘entrance fee’ en promoot Riskplaza op diverse manieren.