Riskplaza

Riskplaza is een uniek instrument voor levensmiddelenbedrijven om voedselveiligheidsgevaren van grondstoffen te beheersen. Riskplaza is in het verleden ontwikkeld via een samenwerking van het bedrijfsleven met de overheid (NVWA). Riskplaza is daardoor een breed geaccepteerde werkwijze voor het inrichten, beoordelen en certificeren van voedselveiligheidssystemen bij levensmiddelenbedrijven geworden. Zowel de NVWA als bedrijven in de gehele levensmiddelensector en certificatie-instellingen maken er gebruik van. Hierdoor wordt Riskplaza gezien als een ‘sectorale consensus’.

Inmiddels gaat Riskplaza verder in een nieuwe vorm met nieuwe thema’s en nieuwe diensten. Als onderdeel van Mérieux NutriScienses ontwikkelt Riskplaza BV databases waarin relevante informatie over grondstof- en procesgevaren overzichtelijk bij elkaar wordt gebracht. Riskplaza biedt notificatiesystemen aan zodat bedrijven steeds over de benodigde informatie beschikken ten aanzien van wereldwijde, actuele ontwikkelingen op het gebied van wetgeving, voedselveiligheid en voedselfraude. Dit is nodig om kwaliteitssystemen up-to-date te houden.

 

De samenwerking met belanghebbenden is gebleven. Via de Stichting Brancheoverleg Riskplaza is er afstemming met brancheorganisaties zodat ervaringen uit de praktijk worden benut om Riskplaza praktisch en actueel houden.

Met de registratie van het Riskplaza-audit+certificatieschema op www.ketenborging.nl wordt de acceptatie van Riskplaza door de NVWA geborgd. Dit biedt bedrijven de volgende voordelen:

  • Meer vertrouwen. De NVWA voert minder toezicht uit bij Riskplaza-audit+gecertificeerde bedrijven.
  • Meer efficiency. Klantvragen over productveiligheid kunnen simpel met een kopie van het certificaat worden beantwoord.
  • Minder kosten. Afnemers van Riskplaza-audit+gecertificeerde bedrijven mogen er op vertrouwen dat de ingekochte producten veilig zijn. De NVWA vereist niet meer dat afnemers zelf de voedselveiligheid verifiëren (door middel van analyses).