Overgangsregeling registratie Riskplaza-audit+ bedrijven 

De samenwerking tussen Vinçotte Nederland en Riskplaza is per 31-12-2022 beëindigd. Dit betekent dat bedrijven die een Riskplaza-audit+ certificaat hebben van Vinçotte Nederland op korte termijn moeten overstappen naar een andere door Riskplaza geaccepteerde certificatie-instelling. Gezien de grote drukte bij deze certificatie-instellingen zullen de nieuwe audits bij enkele Riskplaza-gecertificeerde bedrijven niet tijdig plaatsvinden en zullen de certificaten verlopen.

Er is een overgangsregeling tot stand gekomen om ervoor te zorgen dat de betreffende Riskplaza-gecertificeerde bedrijven geregistreerd kunnen blijven in de Riskplaza databank. Zolang de bedrijven voldoen aan de criteria van deze overgangsregeling blijven ze geregistreerd en kunnen afnemers erop vertrouwen dat deze bedrijven aan de Riskplaza criteria voldoen. De NVWA is op de hoogte gebracht en akkoord gegaan met de door Riskplaza voorgestelde overgangsregeling. De NVWA heeft het standpunt dat zolang Riskplaza op hun website aangeeft dat het bedrijf gecertificeerd is, al dan niet middels de voorgestelde overgangsregeling, de NVWA er van uitgaat dat het bedrijf voldoet aan de grondstofborging zoals omschreven in de Riskplaza criteria. Afnemers van deze Riskplaza geregistreerde bedrijven hoeven geen aanvullende grondstof verificaties te verrichten.

De overgangsregeling is erop gericht dat de betreffende bedrijven uiterlijk op 01-10-2023 een nieuw geldig Riskplaza-audit+ certificaat hebben behaald. Vanaf dat moment is de certificatie-status van deze bedrijven te verifiëren in de Riskplaza databank.