Algemene Voorwaarden

Op alle rechtsbetrekkingen die wij aangaan met klanten zijn Algemene Voorwaarden van toepassing. Hierin staat onder meer een beperking van aansprakelijkheid opgenomen.
U kunt de Algemene Voorwaarden hier bekijken of downloaden.