Riskplaza Literatuuronderzoek kost tijd

Literatuuronderzoek kost tijd

Literatuuronderzoek is cruciaal in de levensmiddelenindustrie bij het onderbouwen van bepaalde risico’s of methodes. Het doel van zo’n onderzoek is om een betrouwbaar en volledig overzicht te krijgen van de literatuur die er over een bepaald onderwerp is gepubliceerd. Hierbij wordt meestal een systematische studie uitgevoerd op basis van wetenschappelijke literatuur en andere informatiebronnen. In de praktijk heeft het doen van literatuuronderzoek heel wat voeten in de aarde, want hoe zorgt u dat u de juiste literatuur vindt en hoe weet u dat de literatuur betrouwbaar is?

De overload van informatie op internet maakt het vinden van juiste literatuur lastig en vergt veel tijd. Het is belangrijk om bepaalde eisen aan de literatuur te stellen. Denk hierbij aan haalbaarheid, openbaarheid, precisie, betrouwbaarheid en validiteit. Niets is vervelender dan verwarring die ontstaat door onderzoek dat gebaseerd is op onjuistheden.

Stappenplan

Literatuuronderzoek is onder te verdelen in verschillende stappen. Begin met het vaststellen van de vraag of het onderwerp. Waar ben ik naar op zoek en wat wil ik beantwoorden? Dat kunnen vragen zijn als: ‘Wat zijn veel voorkomende risico’s bij vleesproducten?’ en ‘Welke verpakkingsmaterialen zijn het meest geschikt voor mijn product?’.
Bepaal bij de tweede stap welke informatiebronnen geraadpleegd worden . Hierbij zijn wetenschappelijke artikelen een vaak gebruikte bron, maar ook overheidsinstanties als de NVWA, stellen nuttige documentatie beschikbaar.
Bepaal in de derde stap de zoekcriteria. Het is belangrijk om zoektermen op een juiste en accurate wijze te definiëren zodat u ook dat vindt waar u naar op zoek bent. Vaak kan dit een herhalend en daardoor tijdrovend proces zijn, omdat er meestal meerdere zoektermen gedefinieerd moeten worden. In de laatste en vierde stap begint u aan het daadwerkelijk doorlezen en analyseren van de gevonden literatuur. Ook hier moet u rekening houden met het feit dat sommige documenten op het eerste gezicht relevant lijken, maar uiteindelijk toch onbruikbaar zijn. Dan begint het hele proces opnieuw. Bovenstaande stappen worden vaak sneller uitgevoerd door een persoon die ervaring heeft met informatiebronnen en bekend is met de materie.

Kortom, literatuuronderzoek moet niet onderschat worden en kan een behoorlijke klus zijn. Zeker als u niet weet hoe en waar u moet zoeken. Een stappenplan kan vaak helpen om dit proces te vergemakkelijken en sneller aan juiste informatie te komen.

Checklist Literatuurstudie Riskplaza

Checklist; ‘Optimale literatuurstudie voor gefundeerde grondstofgevarenanalyse’