HACCP-studie

Volstaat mijn HACCP-studie

Voedselvergiftiging, maar ook andere door onveilig voedsel veroorzaakte ziektes, brengen een hoop ellende met zich mee. Er zijn zelfs gevallen bekend met dodelijke afloop. De nadelige effecten ervan werken op termijn door op handel en toerisme, zorgen voor verlies van inkomsten en productiviteit, en veroorzaken werkloosheid en rechtszaken. Het is daarom van groot belang dat alle levensmiddelenbedrijven werken volgens een adequaat voedselveiligheidsprogramma. Hoe zorgt u dat de levensmiddelen afkomstig uit uw bedrijf veilig zijn?

Met behulp van procedures gebaseerd op HACCP principes, worden risico’s op besmetting beter gesignaleerd. Ook worden hiermee specifieke gevaren geconstateerd met bijbehorende preventieve maatregelen. HACCP staat voor ‘Hazard Analysis Critical Control Point’, of in het Nederlands, ‘gevarenanalyse en vaststelling van kritische controlepunten’. Het HACCP systeem maakt gebruik van zeven principes, waarvan één hier staat toegelicht.

Om een HACCP plan op te zetten, moet eerst geïnventariseerd worden welke risico’s er voor bepaalde levensmiddelen zijn. Het eerste principe binnen HACCP bestaat dus uit het identificeren en analyseren van mogelijke gevaren tijdens verschillende processtappen of tijdens het in handel brengen van levensmiddelen.

Om dit goed te doen, moet er een HACCP studie uitgevoerd worden. Daarvoor dient een verzameling aangelegd te worden van onder andere wetenschappelijke literatuur, resultaten van analyses, externe expertises en rapporten over epidemiologische bewaking van levensmiddelen overdraagbare ziekten. Om de juiste literatuur te vinden, moet u wel weten waar te zoeken. Bepaalde literatuur is niet altijd even makkelijk beschikbaar. Overheidsinstanties en wetenschappelijke artikelen zijn vaak afgeschermd.
De literatuurstudie vormt de zogeheten ‘fundering’ voor het hele HACCP plan en is het daarom van groot belang dat dit op een nauwkeurig wordt uitgevoerd.

Neem uw tijd voor het uitvoeren van de HACCP studie. Zorg ervoor dat u mensen met kennis van zaken aanstelt. Dit laat het proces soepeler en sneller verlopen. Als u er echt niet uitkomt, kan de hulp van een specialist zeker geen kwaad.

Checklist Literatuurstudie Riskplaza

Checklist; ‘Optimale literatuurstudie voor gefundeerde grondstofgevarenanalyse’