Acrylamide

Acrylamide

Acrylamide is een stof die gevormd kan worden tijdens een chemische reactie in voeding. Het levensmiddel moet suiker en het specifieke aminozuur asparagine bevatten. Zowel suiker als het aminozuur komen voor in graanproducten, koffiebonen en aardappelproducten. Als zulke producten worden verhit bij hoge temperatuur (hoger dan 120°C), zoals bij frituren, roosteren of bakken, vindt er een reactie plaats die zorgt voor de vorming van acrylamide. Een laag vochtgehalte van het product draagt ook bij aan de reactie en dus de vorming van acrylamide.

In 1994 is acrylamide onderzocht. Er is toen geconcludeerd dat er onvoldoende bewijs is om vast te stellen dat het bij mensen kanker veroorzaakt. Bij dierproeven is dit wel bewezen. Daarom is acrylamide bekend als mogelijke veroorzaker van kanker.

Op dit moment is er geen maximum gesteld aan acrylamide. Wel zijn er voor verschillende producten indicatie-hoeveelheden opgesteld. Er zijn maatregelen mogelijk, zoals minder suiker in de producten toevoegen, processen bij lagere temperatuur uitvoeren of gebruik maken van enzymen als asparaginase, die aspargine omzet waardoor het niet kan bijdragen aan de vorming van acrylamide. Het is de verantwoordelijkheid van de producenten van levensmiddelen om het acrylamide niveau in de producten zo laag mogelijk te houden. Er zijn geaccrediteerde laboratoria waar uw producten op acrylamide getest kunnen worden.

Riskplaza Whitepaper Acrylamide

Whitepaper wat u moet weten over acrylamide