Welke maatregelen kunt u nemen om fipronil te voorkomen

Fipronil

Insecten kunnen gewassen en dieren aantasten. Fipronil is een middel dat dit voorkomt. Voor levensmiddelen waar Fipronil voor gebruikt is of in terecht komt, is er een wettelijke hoeveelheid toegestaan waar het gehalte onder moet blijven. Het is bekend dat Fipronil, als het lang in contact komt met de mens, het centrale zenuwstelsel, de lever en de schildklier beschadigt. Fipronil kan schade toebrengen via orale inname, inademen en contact met de huid.

Tijdens de laatste Fipronil-crisis zijn verhoogde gehaltes Fipronil aangetroffen in eieren. Deze verhoogde levels Fipronil in eieren leveren tot zover bekend geen gevaar op voor de gezondheid.

Fipronil in ei(producten), pluimveevlees en verwerkte producten

Whitepaper Fipronil in ei(producten), pluimveevlees en verwerkte producten