Vogelgriep

Vogelgriep

Vogelgriep (Aviaire Influenza) wordt veroorzaakt door griepvirussen. Een virus is een organisme dat een gastheer (bijvoorbeeld mens of een dier) nodig heeft om te kunnen leven. Het gebruikt functies van die gastheer om onder andere zichzelf voort te planten. In het geval van vogelgriep kan het virus zich verspreiden tussen mensen met besmet (dood) pluimvee of een besmette omgeving (zoals een vogelmarkt).
Het virus vormt het grootste gevaar voor vogels. In november 2016 was er in Nederland een uitbraak van vogelgriep A(H5N8). Tot dusver zijn er, bij deze variant, nog geen ziektegevallen bij mensen geconstateerd. In het verleden zijn bij andere varianten van het virus, A(H5N1), A(H7N7) en A(H7N9) wel dodelijke gevallen bekend.

Bedrijven waar vogelgriep heerst, zijn verplicht dit te melden bij het Landelijk meldpunt dierziekten. Als maatregel wordt het bedrijf dan geruimd, en pluimvee in de omliggende omgeving wordt ook nagekeken. Hierdoor wordt verspreiding van het virus zo snel mogelijk tegengegaan.

Whitepaper Wat u moet weten over vogelgriep

Whitepaper wat u moet weten over vogelgriep