Warenwet

Warenwet Hoe verhoudt deze zich ten opzichte van andere wetgeving?

Wetten en regels! Welke wet- en regelgeving is van belang voor uw product? Waar vindt u de juiste informatie? Hoe blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen? Dit zijn vragen waarin u uzelf vast herkent waarvan het vinden van antwoorden enorm tijdrovend zijn. Nou, dát kan anders!

De veranderingen die vanuit wet- en regelgeving worden doorgevoerd, vergen enorm veel tijd wanneer u op de hoogte wilt blijven van de meest actuele ontwikkelingen. Zonder een database of tool is het bijna onmogelijk om alle veranderingen en wijzigingen bij te houden en de bestaande wet- en regelgeving langs te gaan.

Als producent wilt u natuurlijk weten aan welke wet- en regelgeving u moet voldoen. Er zijn verschillende soorten wetgevingen. In Nederland zijn de voedselveiligheidsregels vastgelegd in de Warenwet, waarin staat dat producten de gezondheid niet in gevaar mogen brengen. De naleving hiervan wordt door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit gecontroleerd.

 

Europese Gemeenschap

Veel regels die zijn opgenomen in de Warenwet, zijn afgeleid van de Europese wet- en regelgeving en geven uitvoering aan richtlijnen en verordeningen vanuit de Europese Gemeenschap.

Algemene levensmiddelen verordening EG 852/is een voorbeeld die is doorgevoerd in de Nederlandse wetgeving. De Europese wetgeving kent vaak strengere regels dan de landelijke wetgeving en in dat geval is de Europese wetgeving leidend. Echter, wanneer een lokale wetgeving strikter is, moet díe worden aangehouden.

De Warenwet is een uitgangspunt waaraan levensmiddelenbedrijven en consumentenproducten moeten voldoen. De Nederlandse Warenwet is een raamwet waar alle uitvoeringsbesluiten in zijn opgenomen. Kijk voor de meest recente versies van de verschillende warenwetbesluiten ook eens op www.overheid.wetten.nl

 

Bovenwettelijke regels

Naast de Warenwet en Europese wetgeving, kunt u als producent ook te maken hebben met de bovenwettelijke regels. In Nederland hanteert de NVWA een interventiebeleid waarin specifieke limieten zijn opgenomen. Daarnaast kan het zijn dat uw afnemer extra eisen stelt waar u aan moet voldoen, zoals bijvoorbeeld de implementatie van een specifiek kwaliteitssysteem. Ook u als producent kunt naast de wet zelf regels opstellen voor de productie of de kwaliteit van uw product. Wanneer een bedrijf niet voldoet aan de gestelde wet- en regelgeving en hiermee een overtreding begaat, kan de NVWA een interventiebeleid opstellen. Dit interventiebeleid is gebaseerd op de wet- en regelgeving waarop de NVWA toezicht houdt en volgt de beleidslijn die is neergelegd in het toezichtkader.

 

Ervaren expert: échte aanrader!

Wilt u weten aan welke wet- en regelgeving uw producten moeten voldoen? Lees dan het blog …… en/ of check dan de volgende websites:….

Maar de inzet van een ervaren expert kan u hier natuurlijk ook bij ondersteunen. Zeker wanneer u het al druk genoeg heeft met uw dagelijkse werkzaamheden en het u aan tijd ontbreekt om informatie op te zoeken over voedselveiligheid, voedselfraude en voedselcontactmaterialen. Herkent u zich hierin? Dan is de website van Riskplaza een échte aanrader. Hierop kunt u verschillende tools vinden die u veel tijd zullen besparen bij het zoeken naar de juiste informatie!

 

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Rijksoverheid

Europese Commissie

Codex Alimentarius