Warenwet en wetgeving

Warenwet en wetgeving

Wetten en regels! Welke wet- en regelgeving is van belang voor uw product? Waar vindt u de juiste informatie? Hoe blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen? Dit zijn vragen waarin u uzelf vast herkent. De antwoorden hierop vinden is echter enorm tijdrovend. Nou, dát kan anders!

De veranderingen die vanuit wet- en regelgeving worden doorgevoerd vergen enorm veel tijd wanneer u op de hoogte wilt blijven van de meest actuele ontwikkelingen. Zonder een database of tool is het bijna onmogelijk om alle veranderingen en wijzigingen bij te houden en de bestaande wet- en regelgeving langs te gaan.

Stel, u bent bakker, runt een chocolaterie of levert producten als ijsproducent. Dan wilt u vanzelfsprekend weten aan welke wet- en regelgeving u moet voldoen. Er zijn verschillende soorten wetgevingen. In Nederland zijn voedselveiligheidsregels in de Warenwet vastgelegd. Daarin staat dat producten de gezondheid niet in gevaar mogen brengen. Op de naleving hiervan wordt door de Nederlandse- Voedsel- en Warenautoriteit nauw toegezien.

 

Strenge regels

Veel regels die opgenomen zijn in de Warenwet zijn afgeleid van de Europese wet- en regelgeving en geven uitvoering aan richtlijnen en verordeningen vanuit de Europese Gemeenschap.

De Algemene Levensmiddelen Verordening is hier een goed voorbeeld van. Deze wordt steeds vaker doorgevoerd in de Nederlandse wetgeving. De Europese wetgeving kent echter steeds meer strengere regels als het gaat om de invoer van dieren en dierlijke producten. In de Warenwet worden de eisen benoemd omtrent hygiënisch produceren en etikettering van levensmiddelen. Iedere producent, handelaar of verkoper is zelf verantwoordelijk voor de juiste handelingen tijdens de productie én met betrekking tot de informatievermelding op verpakkingen. De consument mag er immers niet ziek van worden.

 

Voedselfraude

Een veelvoudig terugkomend onderwerp is het frauderen van voedsel. In de afgelopen jaren zijn er verschillende casussen voorbij gekomen waarin er werd gefraudeerd met voedsel. De bekendste voedselfraude is het verkoop van paardenvlees als zijnde rundvlees. Maar ook honing vermengd of vervangen door suikerwater komt veelvuldig voor. Evenals het sjoemelen met producten als oliën, fruit en groenten als het gaat over de afkomst ervan. Deze misleiding van de consument kan een gevaar vormen voor de gezondheid wanneer niet duidelijk is waar het product vandaan komt en geproduceerd is. De onbekende aanwezige stoffen in producten kunnen namelijk voor allergische reacties zorgen. Als gevolg hiervan wordt de volksgezondheid in gevaar gebracht. De Warenwet behoort dan ook een van de uitgangspunten waaraan levensmiddelen- en consumentenproducten moeten voldoen. De Nederlandse Warenwet is niets anders dan een raamwet waar alle uitvoeringsbesluiten in zijn opgenomen. Kijk voor de meeste recente versies van de verschillende warenwetbesluiten ook eens op www.overheid.wetten.nl

 

Bovenwettelijke regels

Naast de Warenwet en Europese wetgeving kunt u als producent ook te maken hebben met de bovenwettelijke regels. Stel dat u uw producten aan een supermarkt levert. De supermarkt kan dan extra eisen stellen waar u aan moet voldoen en u als producent vragen om extra kwaliteitssystemen te gebruiken. Ook als producent kunt u naast de wet zelf regels maken voor de productie of de kwaliteit van uw product. Daarnaast kan de NVWA ook een interventiebeleid opstellen als een bedrijf niet voldoet aan de gestelde wetten en regels en een overtreding begaat. Interventiebeleid van NVWA is gebaseerd op de wet- en regelgeving waarop de NVWA toezicht houdt en volgt de beleidslijn die is neergelegd in het toezichtkader.

 

Ervaren expert: échte aanrader!

Wilt u weten aan welke wet- en regelgeving úw producten specifiek moeten voldoen? Lees dan het blog ……

en/ of check dan de volgende websites:….

 

Maar de inzet van een ervaren expert kan u hier natuurlijk ook bij ondersteunen. Zeker wanneer u het al druk genoeg heeft met uw dagelijkse werkzaamheden en het u aan tijd ontbreekt om informatie op te zoeken over voedselveiligheid, voedselfraude en voedselcontactmaterialen. Herkent u zich hierin? Dan is de website van Riskplaza een échte aanrader. Hierop kunt u verschillende tools vinden die u veel tijd zullen besparen bij het zoeken naar de juiste informatie!

 

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Rijksoverheid

Europese Commissie

Codex Alimentarius