Vernieuwd infoblad 64

Toelichting Riskplaza op vernieuwd informatieblad 64

Het informatieblad 64 van de NVWA verwijst naar Ketenborging.nl. Op ketenborging.nl zijn enkele geaccepteerde voedselveiligheidsschema’s gepubliceerd. Dit leidde tot een stroom van vragen aan de NVWA, zoals: “Mag een certificaat van een geaccepteerd algemeen voedselveiligheidsschema gezien worden als bewijs dat de leverancier de gevaren van de ingekochte grondstoffen voldoende beheerst?”
Als reactie hierop heeft de NVWA in februari 2018 een nieuwe versie van haar informatieblad 64 gepubliceerd. Deze bevat een interpretatie van de Verordening (EG) 852/2004 over de beheersing van voedselveiligheidsgevaren in grondstoffen.

Beheersing van grondstoffen: vier controlemogelijkheden

In het betreffende NVWA Informatieblad worden vier mogelijkheden gegeven om de beheersing van grondstofgevaren te controleren.
Het antwoord op de hierboven gestelde vraag is “nee”, tenzij de audit en bijbehorende rapportage aan bepaalde eisen voldoen, zoals benoemd bij controlemogelijkheid 3.

Acceptatie Riskplaza

Met de komst van “ketenborging.nl” is enige verwarring ontstaan rondom de acceptatie van schemahouder Riskplaza. Hoe zit dat nou precies?
Riskplaza zit in de eindfase van het acceptatieproces. Op dit moment geldt een overgangsregeling en wordt Riskplaza Audit+ geaccepteerd door de NVWA en is Riskplaza Audit+ voldoende bewijs voor de beheersing van grondstoffengevaren.
Let op: het feit dat de leverancier is vermeld op de website van Riskplaza is voldoende bewijs dat deze de relevante gevaren in grondstoffen adequaat beheerst.