Literatuuronderzoek Het fundament van uw gevaren- en risicoanalyse

Het fundament van uw gevaren- en risicoanalyse

Literatuuronderzoek

Ieder levensmiddelenbedrijf streeft naar volledig voedselveilige producten. Dit betekent dat u alle gevaren en risico’s voor grondstoffen, verpakkingsmaterialen, food fraude én food defense goed dient te analyseren en te identificeren. Ook betekent dit dat uw monsternameplan op orde is en tevens gevalideerd. U vraagt zich nu vast af: wat heeft dit met literatuuronderzoek te maken? Wij zeggen: alles!

Literatuuronderzoek is namelijk het fundament van een goede gevaren- en risicoanalyse en de gekozen werkmethode zoals de controlefrequentie is van een bepaalde procesparameter.

Gedegen literatuuronderzoek biedt u een betrouwbaar en volledig overzicht van de kennis en inzichten m.b.t. een bepaald onderwerp zoals bijvoorbeeld het voorkomen van zware metalen in uw grondstof en de risico’s daarvan. Maar wat is gedegenliteratuuronderzoek? Een gedegen onderzoek gebeurt systematisch en op basis van wetenschappelijke literatuur en vanuit andere betrouwbare informatiebronnen. Velen ervaren dit als een lastige, tijdrovende en vervelende activiteit.

 • Lastig, want:
  • Hoe vindt u de juiste literatuur?
  • Welke zoektermen gebruikt u?
  • Welke bronnen en websites zijn betrouwbaar?
  • Wanneer is de onderbouwing voldoende gefundeerd?
  • Hoe recent moet een bron zijn?
 • Tijdrovend, want het betreft ál uw gevaren- en risicoanalyses: grondstoffen, allergenen, verpakkingen, food fraude, food defense. Het doornemen van de overvloed aan informatie die een zoekactie vaak oplevert, vergt veel tijd.
 • Vervelend, want juist daarom bent u geen wetenschapper geworden!

 

Met zeven checkpunten naar een doelgericht literatuuronderzoek

Om uw literatuuronderzoek efficiënt en doelgericht te laten verlopen, is het werken met zeven opeenvolgende checkpunten aan te bevelen. Want ook hier geldt, net zoals bij projectmanagement: bezint eer gij begint!

 

Checkpunt 1: Passende vraag

Begin met het vaststellen van de vraag/vragen bij het onderwerp. Waar ben ik naar op zoek en wat wil ik beantwoorden? Dat kunnen vragen zijn als: ‘Welke gevaren komen voor in vleesproducten?’ en ‘Welke verpakkingsmaterialen zijn het meest geschikt voor mijn product?’

 

Checkpunt 2 en 3: Zoektermen en operatoren

Vervolgens bepaalt u welke zoektermen- en/of- combinaties hier bij passen. Het is belangrijk om zoektermen op een juiste en accurate wijze te definiëren, zodat u ook dat vindt waar u naar op zoek bent. Vaak kan dit een herhalend en daardoor tijdrovend proces zijn, omdat er meestal meerdere zoektermen gedefinieerd moeten worden.

 

Checkpunt 4: Geschikte databaseBepaal welke informatiebronnen geraadpleegd kunnen en moeten worden. Hierbij zijn wetenschappelijke databases een vaak gebruikte bron, maar ook websites van (buitenlandse) overheidsinstanties als de NVWA (Nederland), EFSA, RASFF (Europa) of FDA (VS) stellen nuttige documentatie beschikbaar.

 

Checkpunt 5: Betrouwbare literatuur

Dan volgt het zoeken en het beoordelen van gevonden literatuur. U leest de informatie door, beoordeelt de betrouwbaarheid ervan en gaat na welke inhoudelijke onderbouwing dit oplevert voor uw gevaren- en risicoanalyses. Een tijdsintensief traject.

 

Checkpunt 6 en 7: Archiveren en herhalen

Checkpunt 6 is belangrijk: bewaar de aanpak en resultaten van uw zoekacties. Daarmee kunt u de volgende keer (checkpunt 7: herhalen) het zoekproces veel efficiënter en effectiever doorlopen!

 

Een handig hulpmiddel

Zo’n stapsgewijze aanpak klinkt  al lezende logisch, maar de ervaring leert dat de praktijk weerbarstig is. Literatuuronderzoek moet niet worden onderschat. Een planmatige aanpak helpt echt. In de Whitepaper ‘Checklijst voor literatuuronderzoek bij Gevaren- en Risicoanalyses’ vindt u daarom een handige checklijst en een handig format voor een literatuuronderzoeksplan. Maar het blijft een tijdrovende klus en bovendien niet eenmalig. Kennis en inzichten ontwikkelen continu, dus u zult uw fundament steeds weer opnieuw moeten verstevigen. De certificerende instanties en schemahouders vereisen immers ook jaarlijkse verificaties.

 

Besteed deze klus uit!

Daarom is het de overweging waard om deze klus uit te besteden aan een externe deskundige of gebruik te maken van een externe databank die dit hele onderzoeksproces continu namens u uitvoert zoals Riskplaza. Hiermee heeft u altijd een up-to-date fundament voor uw gevaren- en risicoanalyse van grondstoffen, verpakkingen en fraude.