Recyclebare verpakkingen

Recyclebare verpakkingen: hoe pak ik het aan?

De Golden Circle van recyclebare verpakkingen

We kiezen in deze blog een andere ingang. Kent u de Golden Circle (Why, How, What), van Simon Sinek? Velen hebben intussen kennisgemaakt met zijn model. Een korte uitleg hierover:

 • What: dit zijn de producten (inclusief verpakkingen) die uw bedrijf verkoopt.
 • How: dit is de uitleg over hóe uw bedrijf dat doet. Bijvoorbeeld: een onderscheidende waarde. De term ‘How’ wordt dan vaak gebruikt om uit te leggen waarom iets anders moet of beter is.
 • Why: dit gaat niet over het maken van winst, maar over wat bedrijven geloven, over wat hen drijft.

Ter info: succes begint bij een gedeelde ‘Why’.

 

Onze stelling is dat wij, kwaliteitsmensen, kennis en informatie vanuit het ‘How’ benaderen en dit dan snel door vertalen naar het ‘What’. Dat is binnen ons vakgebied vaak heel verstandig. Echter met ‘recyclebare verpakkingen’ komt er iets extra’s bij. Zolang uw bedrijf de ‘Why’ niet van binnenuit onderschrijft, zal dat niet zomaar tot stand komen. Vaak denkt men dat dit vooral kosten met zich meebrengt, geen baten. Deze veronderstelling is niet juist.

 

Why = SDG 12

Kent u de SDG’s (Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen)? De 17 doelen kwamen tot stand op basis van wereldwijde inbreng van organisaties en individuen. Doel 12: verzeker duurzame consumptie- en productiepatronen. Subdoel 12.5: tegen 2030 de afvalproductie aanzienlijk beperken via preventie, vermindering, recyclage en hergebruik.

 

Al veel eerder had Nederland begin jaren ’90 het Verpakkingsconvenant (I, II en III). In 2015 bleek echter dat dit niet het gewenste effect had. Meer dwingende afspraken werden vastgelegd in de Raamovereenkomst 2007-2012 en 2013-2022. Ook hier worden doelstellingen (nog) niet gehaald. Vaak wordt verondersteld dat dit puur met een economisch belang te maken heeft. Maar onze stelling is: de ‘Why’ wordt (nog) niet of onvoldoende gevoeld in de hele verpakkingsketen.

 

Uw ‘Why’? 

Ook u heeft een plek in deze keten. Wij zien nog veel bedrijven die nog geen expliciete invulling geven aan hun ‘Why’, gekoppeld aan SDG 12.5. En als deze niet wordt gevoeld, zullen recyclebare verpakkingen niet vanzelfsprekend volgen. U vraagt zich mogelijk af wat u hieraan kunt doen als kwaliteitsmanager. Dat is een hele logische vraag. Als QA wordt u niet voor niets ‘de ambassadeur’ van de organisatie genoemd. ‘So BE the ambassador’. Ook voor de ‘Why 12.5’!

 

Uw ‘How’?

Nu moet u concreet worden. Hier kunt u zich helemaal uitleven, bij wijze van spreken. Hier ligt uw kracht! Wat wordt uw ‘How’? Hoe gaat u uw footprint voor verpakkingen terugbrengen? Welke concrete doelen gaat u stellen? De praktijk is gecompliceerd, want de kennis is vaak nog in ontwikkeling. Zijn kartonnen koffiebekers beter dan plastic bekers? Hoe waarborgen we de voedselveiligheid in een papieren verpakking? Dit zijn vragen waarmee u geconfronteerd kunt worden.

 

Hierbij kan samenwerking een uitkomst bieden. Enkele suggesties:

 • sluit u aan bij kennisnetwerken, zoals het Kennisnetwerk voor inkoop, contract- en supply management (NEVI) of KVG (Kunststof Verpakkingsafval als Grondstof)
 • sluit u aan bij allianties om ervaringen te delen
 • verdiep u in rapporten van kennisinstituten (bijv. WUR, PMMI) en ervaringsprojecten
 • inventariseer wat er op dit moment al beschikbaar is op de markt aan recyclebare alternatieven
 • doe zelf actief mee aan pilotprogramma’s en onderzoeksprogramma’s, bijvoorbeeld via MVO Nederland en de WUR
 • zorg dat u inzicht krijgt in de impact van uw huidige verpakkingsmaterialen op het leefmilieu, zoals de footprint en CO2-belasting
 • zoek samenwerking in de keten: door verbetering van condities in de keten en/of een kortere keten, zijn producten ‘weerbaarder waardoor er meer mogelijk is met minder of zelfs geen verpakkingen

 

Tip: dit zijn ook geschikte onderwerpen voor een afstudeeronderzoek voor een BSc of MSc student.

 

Uw ‘What’?

In de praktijk staan de How en What in nauwe verbinding met elkaar. Soms bedenk je iets, maar blijkt het niet uitvoerbaar. Stel, u kiest voor gescheiden inzameling van kartonnen koffiebekertjes. Mooi plan, maar dat moet wel realiseerbaar zijn en bovendien heeft u een afzetkanaal nodig. Of kiest u voor een nieuw type verpakkingsmateriaal? Prima, maar de voedselveiligheid en kwaliteit moeten gewaarborgd blijven. Enkele potentiële mogelijkheden:

 • het zoveel mogelijk weglaten van verpakkingen bij verse producten
 • het aanpassen van het gebruikte materiaal en het aanpassen van de dimensies
 • het dunner maken van kunststofverpakkingen
 • het overschakelen op materialen die recyclebaar zijn
 • gebruik maken van alternatieven die de functie van de verpakking overnemen
 • bio-coatings
 • dry misting
 • laser tagging
 • het communiceren van de complexe duurzaamheidswinst richting klanten

 

Voordelen van de database van voedselcontactmaterialen

De database voor voedselcontactmaterialen van Riskplaza houdt de ontwikkelingen scherp in de gaten en zorgt voor een continue update van beschikbare, (ook) recyclebare verpakkingsmaterialen. Zo bent u snel en altijd op de hoogte van de vraag of een nieuwe, recyclebare verpakking toepasbaar én food grade is.

WHITEPAPER- Melamine Formaldehyde

DOWNLOAD

Whitepaper Melamine Formaldehyde