Riskplaza
Food Fraud Analysis

Riskplaza Food Fraud Analysis is een hulpmiddel om de frauderisicoanalyse op te zetten. Aan de hand van een zorgvuldig samengesteld assessment wordt beoordeeld of uw ingekochte grondstoffen en ingrediënten fraudegevoelig zijn.

Vervolgens geven factsheets antwoord op al uw vragen over de frauderisico’s. Eenvoudig en overzichtelijk. Wet-, regelgeving en actualiteiten worden nauwlettend in de gaten gehouden. Hierdoor zijn de factsheets altijd actueel.

Riskplaza Foodfraude database

Uw voedselfrauderisicoanalyse onderbouwd

Food Fraud Assessment

Een zorgvuldig samengesteld assessment om het risico op fraude van al uw ingrediënten te bepalen. Het beste van alle GFSI-erkende normeisen in één lijst.

Waarschijnlijkheid X Impact = Risicocategorie

Middels drie risicocategorieën hoog, middel en laag kent u de kans op fraude. Vervolgens bepaalt u met behulp van factsheets wat uw beheersmaatregelen zijn.

Food Fraud Factsheets

Als het risico is bepaald bieden uitgebreide en volledige factsheets richting aan de beheersing. Naast praktijkvoorbeelden, wet- en regelgeving worden ook analysemethodes gegeven.

Nu beschikbaar met de meest fraudegevoelige ingrediënten. Periodiek wordt de database aangevuld.