CoA (Certificate of Analysis)

CoA (Certificate of Analysis) – nut en noodzaak

Als QA-manager staat u voor vele uitdagingen. Het lezen en beoordelen van een CoA is daar een goed voorbeeld van. Exporteert u producten? Dan is een CoA vaak verplicht. Maar ook steeds meer klanten dichter bij huis vereisen uitgebreide CoA’s. Ook uw eigen bedrijf zal regelmatig een CoA vereisen van úw leveranciers. Maar hoe beoordeel je deze en hoe bepaal je of deze betrouwbaar is?

Herhaalbaar en reproduceerbaar

Een CoA moet betrouwbaar zijn. Als u betrouwbare CoA’s wilt hebben, moet de analyse gedaan worden volgens de ISO 17025. Dit kan door gebruik te maken van een erkend laboratorium of door uw eigen laboratorium te laten certificeren. Ook kunt u deelnemen aan ringtesten om de meetprecisie van een niet erkende methode (herhaalbaarheid en reproduceerbaarheid) te testen.

Soms is het onduidelijk of onbekend of de ontvangen CoA betrouwbaar is. Hoe stelt u dat vast? En als dit het geval is: wat dan? In principe mag u dan een dergelijke CoA niet accepteren als zijnde ‘voldoende’ om de voedselveiligheid te garanderen.

Als u geen alternatief heeft, dan is het van belang dat u de betrouwbaarheid van de CoA onderzoekt, bijvoorbeeld door zelf steekproefsgewijs een contra-monster te laten analyseren. Als hieruit blijkt dat de CoA betrouwbaar is, kunt u de steekproef daarop aanpassen.

 

Welke informatie staat op een COA?

Lang niet altijd hebt u direct invloed op de informatie, zoals die op een CoA staat weergegeven. Er zijn natuurlijk wel enkele algemene eisen. De informatie moet u de mogelijkheid bieden om de betrouwbaarheid van de analyseresultaten vast te stellen en de traceerbaarheid in de keten te waarborgen. Daarbij is het voor u belangrijk dat een CoA aansluit op uw gevaren- en risicoanalyse van grondstoffen of uw eindproducten.

 

Hieronder geven wij een overzicht van enkele minimaal vereiste gegevens:

 • Naam product (grondstof of eindproduct)
 • Traceerbaarheidsuiting (denk aan land van herkomst, batchnummer)
 • Uniek certificaatnummer en datum
 • Geldigheid van het certificaat
 • Analyseparameters
 • Normen
 • Wijze van bemonsteren (frequente, omvang e.d.)
 • Analyseresultaat gekoppeld aan een sample of batch
 • Toegepaste analysemethode (erkende ISO-methode en/of onderliggende wetgevingen)
 • Uitvoerder van de analyse (erkend laboratorium volgens ISO 17025)

 

CoA exportverklaring NVWA 

In veel landen zijn CoA exportverklaringen ook wettelijk vereist om levensmiddelenproducten te mogen exporteren. Op de website van het NVWA staat duidelijk uitgelegd hoe dit werkt, via e-CertNL (zie https://www.nvwa.nl/onderwerpen/themas/export).

 

 

CoA: een kostenpost of juist winst?

Regelmatig horen wij dat een CoA vooral een kostenpost is. Herkenbaar? Uw klant vereist een CoA en vereist dat u als leverancier de analysekosten geheel voor uw rekening neemt terwijl u uw kwaliteit prima gewaarborgd heeft. U ervaart dit als een overbodige eis en als een kostenpost.

Tóch kan een CoA toegevoegde waarde hebben voor uw bedrijf. Hieronder leest u verschillende redenen:

 

 1. Betrouwbaarheid = een klant erbij én behouden

In de wereld van nu varen wij niet blind op de betrouwbaarheid van onze leverancier. Ook niet als deze een erkend voedselveiligheidscertificaat heeft volgens de GFSI-standaard. Soms lijkt dit tegenstrijdig. Tegelijkertijd is dit de realiteit van alledag in de huidige wereldmarkt. Uw klant heeft extra bewijs dat de juiste kwaliteit wordt geleverd en de verantwoordelijkheden in de keten liggen duidelijk vast. Daarmee hebt u een goede klant erbij. Dat is winst.

 

 1. Extra verificatie op beheersing van processen

Met de extra analyses die u moet laten uitvoeren, heeft u ook voor uzelf een extra verificatie op de borging van uw processen. Hiermee kunt u, bij geconstateerde terugloop of afwijkingen, proactief bijsturen en voorkomt u faalkosten.

 

Als u zelf een CoA vereist, geldt natuurlijk ook voor u de eerste, hierboven genoemde reden: betrouwbaarheid. U heeft – nu als klant – extra zekerheid dat de juiste kwaliteit wordt geleverd waarmee u faalkosten voorkomt. Daar komen nog twee redenen bij:

 

 1. Minder storingen

Als u al op voorhand inzicht heeft in bepaalde grondstofparameters, kunt u uw proces aan de voorkant al bijsturen, bijv. op het eiwit- of vetgehalte. U kunt problemen tijdens het proces voorkomen en de kwaliteit van uw eindproduct waarborgen. Hiermee voorkomt u faalkosten.

 

 1. Sterke leveranciersselectie

U bouwt een goed onderbouwd leveranciersdossier op. Hiermee kunt u uw leveranciersselectie en -beoordeling optimaliseren. Ook dit voorkomt faalkosten.

 

Dus een CoA betekent niet zonder meer ‘extra kosten maken’. Het gaat altijd over de balans tussen preventieve en faalkosten.

Er zijn diverse systemen op de markt die u ondersteunen bij het opstellen van een CoA, mede gekoppeld aan de kosten/batenanalyse.

 

CoA: een lastpost of juist een gemak met de juiste tool?

Als u te maken heeft met veel verschillende leveranciers en klanten en/of met veel import en export, kunnen CoA’s soms worden ervaren als een kostenpost én een lastpost. Bovenstaande overwegingen met betrekking tot de kosten/batenanalyse helpen natuurlijk om dit op een andere manier te benaderen. Echter, feit blijft dat ú het moet regelen waarbij u de keuze heeft uit: zelf doen (met een geaccrediteerd laboratorium) of uitbesteden? Aan de hand van welke analyses met welke normen en frequenties?

 

Externe hulp van Riskplaza

Soms kan externe hulp hierbij welkom zijn. Riskplaza biedt u perfecte ondersteuning bij het aanreiken van o.a. de juiste analyseparameters, normen en frequenties én maakt de juiste inschatting m.b.t de betrouwbaarheid van een levering uit een bepaald land van herkomst.