Zware metalen

Zware metalen Zware metalen is een verzamelnaam voor een groep metalen waar lood, arseen, cadmium en kwik onder vallen. Deze metalen komen in kleine hoeveelheden voor in de natuur. Echter heeft industriële uitstoot (onder andere mijnbouw en verbranding van fossiele brandstoffen) ertoe geleid dat de hoeveelheid aanwezige metalen in de natuur is toegenomen. Planten kunnen…